Rekordmånga 75,9 miljoner människor är på flykt i sina egna länder

  • Antalet internflyktingar har ökat med 50 procent under de senaste fem åren.

  • Konflikter i Sudan, Demokratiska republiken Kongo och Palestina stod för nästan två tredjedelar av de nya konfliktorsakade förflyttningarna under 2023.

  • 3,4 miljoner nya förflyttningar på Gazaremsan under det sista kvartalet 2023 resulterade i att 1,7 miljoner människor var internt fördrivna där vid slutet av året.

GENÈVE, Schweiz – Konflikt och våld i Sudan, Palestina och på andra håll ökade antalet internflyktingar runt om i världen till 75,9 miljoner i slutet av 2023. Detta är ett nytt rekord enligt NRC Flyktinghjälpens Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) som i dag publicerade sin årliga globala rapport. Av det totala antalet har 68,3 miljoner människor fördrivits från sina hem på grund av konflikt och våld medan katastrofer har drivit 7,7 miljoner på flykt. Nästan hälften, 46 procent, av alla internflyktingar lever i subsahariska Afrika.

I Sudan var 9,1 miljoner människor fördrivna i slutet av året – det högsta antalet som någonsin registrerats i ett enda land sedan statistiken började sammanställas 2008. De 6 miljoner interna fördrivningarna, eller tvångsförflyttningarna, på grund av konflikt i Sudan under 2023 var fler än vad som registrerats i landet under de tidigare fjorton åren sammantaget. Det är den näst högsta siffran för interna fördrivningar som någonsin registrerats i ett land efter 16,9 miljoner i Ukraina år 2022. På Gazaremsan beräknade IDMC att 3,4 miljoner fördrivningar skett under de sista tre månaderna 2023. Detta utgjorde 17 procent av det totala antalet registrerade fördrivningar på grund av konflikt världen över under året.

Alexandra Bilak, chef för IDMC, säger att de miljontals människorna som tvingades fly under 2023 bara var “toppen av isberget”. Ytterligare tiotals miljoner internflyktingar var redan fördrivna från sina hem på grund av tidigare och pågående konflikter, våld samt katastrofer.

– Under de senaste två åren har vi sett en alarmerande ökning av att människor tvingas fly från sina hem på grund av konflikter och våld, även i regioner där vi tidigare noterat en förbättrad trend, säger Bilak och fortsätter:
– Konflikter, och förödelsen dessa lämnar efter sig, hindrar miljontals människor från att återuppbygga sina liv – ofta i åratal.

Under de senaste fem åren har antalet människor som lever som internflyktingar till följd av konflikt och våld ökat med 22,6 miljoner, eller 49 procent, varav de två största ökningarna skedde 2022 och 2023.

– Miljontals familjer får sina liv sönderslitna av konflikt och våld. Aldrig någonsin tidigare har vi registrerat att så här många människor tvingats bort från sina hem och samhällen. Det är en dyster dom över misslyckat konfliktförebyggande och fredsskapande, säger Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen.
– Lidandet och fördrivningen varar betydligt längre än nyhetsrapporteringen. Alltför ofta präglas levnadsöden av tystad och försummelse. Bristen på skydd och hjälp som miljontals människor uthärdar kan inte tillåtas fortgå, säger han vidare.

Översvämningar, stormar, jordbävningar, skogsbränder och andra katastrofer resulterade i 26,4 miljoner fördrivningar under 2023. Det är den tredje högsta årssiffran under de senaste tio åren. De 7,7 miljoner internflyktingarna som i slutet av 2023 hade tvingats på flykt på grund av katastrofer är det näst högsta antalet sedan IDMC började sammanställa statistik över denna kategori 2019.

De 148 länderna som har rapporterat fördrivningar till följd av katastrofer inkluderar höginkomstländer som Kanada och Nya Zeeland, vilka rapporterade sina högsta siffror någonsin. Klimatförändringar bidrar till att göra vissa faror mer frekventa och intensiva. Exempel är cyklonen Mocha i Indiska oceanen, orkanen Otis i Mexiko, stormen Daniel i Medelhavet och skogsbränderna i Kanada och Grekland förra sommaren. Samhällen blir också mer sårbara på grund av klimatförändringar, och behovet av att ta itu med underliggande orsaker till fördrivning understryks.

– Inget land är immunt mot katastrofer som tvingar folk på flykt, säger Alexandra Bilak.
– Men vi kan se en skillnad i hur fördrivning drabbar människor, i länder som förbereder sig och planerar för katastrofeffekter jämfört med i länder där det inte sker. De som analyserar data, arbetar förebyggande samt upprättar planer för respons och långsiktig utveckling som tar med fördrivning i beräkningen klarar sig mycket bättre, tillägger hon.

Liksom tidigare år var översvämningar och stormar de katastrofer som drev flest människor på flykt från sina hem. Exempelvis ledde cyklonen Freddy i sydöstra Afrika till 1,4 miljoner förflyttningar inom sex länder och territorier. Jordbävningar och vulkanisk aktivitet resulterade i 6,1 miljoner fördrivningar under 2023 – lika många som under de senaste sju åren tillsammans. Jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien ledde till 4,7 miljoner fördrivningar, vilket är en av de största katastroforsakade händelserna sedan statistiken började sammanställas 2008.